Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu należy w Niemczech do jednej z największych gałęzi branży ubezpieczeniowej w zakresie wypadków i szkód.

Wyciąg z ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu w ruchu pojazdów samochodowych (PflVG-Pflichtversicherungsgesetz) reguluje kwestię ubezpieczenia samochodu w Niemczech:

§1 ustawa o ubezpieczeniu obowiązkowym w ruchu pojazdów samochodowych (PflVG)

Osoba posiadająca pojazd mechaniczny lub przyczepę, które mają na terenie kraju stałe miejsce postoju, jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia OC dla siebie, właściciela i kierowcy pojazdu w celu pokrycia szkód osobowych, materialnych czy innych szkód majątkowych związanych z użytkowaniem pojazdu.

W Niemczech wszystkie osoby posiadające pojazd samochodowy są zobowiązane do zawarcia ubezpieczenia OC. Istnieje tu tzw. obowiązek ubezpieczeniowy, tak samo jak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ubezpieczeniowy jest mocno zakorzeniony w Kodeksie Społecznym i dotyczy albo prawnych albo zawodowych uwarunkowań, które określają zawarcie ubezpieczenia przeciw określonym ryzykom. Samochodowe ubezpieczenie OC jest w wielu państwach częścią prawnie określonych polis, a wewnątrz Unii Europejskiej prawo do ubezpieczenia OC jest w dużym stopniu ujednolicone. Ubezpieczenie samochodu

Obowiązkowe ubezpieczenie w ruchu pojazdów samochodowych zabezpiecza szkody osobowe (np. uszczerbek na zdrowiu) i materialne, które wyrządzi posiadacz pojazdu. W takiej sytuacji zapewniona jest np. naprawa samochodu. Szkody powypadkowe często są bardzo wysokie i nie da się ich pokryć z własnych środków. Obok przepisowego ubezpieczenia OC, właściciel pojazdu może też zawrzeć ubezpieczenia dodatkowe, które są już dobrowolne. Polisa OC nie obejmuje bowiem każdej szkody. Do dobrowolnych polis zalicza się różnego rodzaju ubezpieczenia autocasco.

Rozróżnia się ubezpieczenia autocasco pełne i częściowe. To ostatnie przydaje się np. w przypadku szkód, które powstały w wyniku pożaru lub kradzieży. Można zaoszczędzić, deklarując w umowie wysokość udziału własnego w przypadku wystąpienia szkody. Wtedy płaci się mniejszą składkę.

Z kolei pełne ubezpieczenie autocasco odpowiada też za szkody, które powstały z własnej winy lub takie, do których przyczyniły się osoby trzecie.

Ponadto jest też sporo innych świadczeń, które mogą wykorzystać posiadacze aut. Są one w stanie pokryć np. transport powrotny pojazdu, wydobycie samochodu, roszczenia o zadośćuczynienie czy szkody powstałe za granicą. Do takich ubezpieczeń dodatkowych należą m.in. pakiet assistance, ubezpieczenie ochrony kierowcy (Fahrerschutzversicherung) czy tzw. „Mallorca-Police”, czyli polisa zakładana na wypadek zaistnienia szkód podczas jazdy wypożyczonym samochodem.

Zmiana ubezpieczalni – tańsze ubezpieczenie samochodu w Niemczech

Jeśli koszty ubezpieczenia OC lub AC są u aktualnego ubezpieczyciela zbyt wysokie, warto pomyśleć o zmianie ubezpieczenia samochodowego w Niemczech.

Aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia auta w Niemczech, należy przed końcem roku ubezpieczeniowego dostarczyć do firmy zawiadomienie o rezygnacji z polisy. Rok ubezpieczeniowy kończy się zazwyczaj 31.12. bieżącego roku. Jest to odpowiedni moment na zmianę ubezpieczalni na inną. Wypowiedzenie umowy w formie pisemnej powinno dotrzeć do dotychczasowej ubezpieczalni najpóźniej na 4 tygodnie przed upływem aktualnej umowy. W tym przypadku datą graniczną będzie 31.11. Jeżeli do tego czasu wypowiedzenie nie zostanie dostarczone, nie będzie możliwości zmiany i zostanie ono przedłużone o kolejny rok. Oprócz zwykłego wypowiedzenia, możliwa jest zmiana ubezpieczalni na podstawie prawa do wcześniejszej rezygnacji z umowy, ale tylko w szczególnych przypadkach.

Zarejestrowanie oraz wyrejestrowanie samochodu w Niemczech

Rejestracja samochodu w Niemczech odbywa się w wydziale komunikacji, który po niemiecku nazywa się Kfz-Zulassungsstelle lub po prostu Zulassungsstelle (lub Zulassungsbehörde). W celu dokonania rejestracji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Zulassungsbescheinigung Teil 1 oraz Teil 2 (dawniej Fahrzeugbrief oraz Fahrzeugschein) – czyli świadectwo rejestracji część 1 oraz część 2, które otrzymuje się od sprzedającego,
  • Numer ubezpieczenia, z niemieckiego eVB-Nummer – w celu uzyskania tego numeru wystarczy zadzwonić do ubezpieczalni. Numer wystarczy mieć zapisany na kartce. W przypadku wykupienia ubezpieczenia przez internet numer ubezpieczenia zostanie przesłany mailem lub sms-em. Na Dojczland.info można porównać oferty niemieckich ubezpieczalni i wykupić ubezpieczenie na samochód przez internet: Ubezpieczenie auta w Niemczech. Warto wiedzieć, że dopóki samochód nie zostanie zarejestrowany, można zrezygnować z ubezpieczenia. Numer eVB należy wtedy zniszczyć i wybrać ewentualnie innego ubezpieczyciela. Dopiero wraz z rejestracją umowa z ubezpieczycielem nabiera mocy prawnej, lecz jeśli załatwiliśmy je przez internet albo telefonicznie, to mamy 14 dni na wypowiedzenie umowy,
  • Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem meldunku
  • Zaświadczenie z TÜV (Technischer Überwachungsverein) o przejściu kontroli technicznej,
  • Zaświadczenie o przejściu badania emisji spalin, z niemieckiego Abgasuntersuchung (w skrócie AU),
  • Stare tablice rejestracyjne w przypadku pojazdów używanych (jeśli poprzedni właściciel nie wyrejestrował jeszcze pojazdu).

Oprócz tego na miejscu będzie trzeba wypełnić upoważnienie do pobrania z konta bankowego należności (Einzugsermächtigung) za podatek drogowy (KFZ-Steuer).

Jak zarejestrować samochód w Niemczech? 

Rejestracja samochodu w Niemczech odbywa się w następujących krokach:

  1. Z kompletem dokumentów udajemy się do okolicznego wydziału komunikacji. Na miejscu ciągniemy numerek klienta, aby ustawić się w kolejce. Kiedy przyjdzie nasza kolej, na elektronicznej tablicy informacyjnej ukaże się nasz numerek wraz z numerem stanowiska/biura do którego należy się udać.
  2. Pracownik wydziału komunikacji skontroluje dokumenty i ewentualnie pomoże wypełnić upoważnienie do pobrania z konta należności za podatek drogowy. Oprócz tego, jeśli poprzedni właściciel nie wyrejestrował pojazdu należy przedłożyć stare tablice rejestracyjne, które zostaną oznaczone jako nieważne. Następnie zostanie przydzielony numer rejestracyjny pojazdu. Na życzenie można wybrać własny numer rejestracyjny (Wunschkennzeichen). Opłata za tą usługę wynosi około 15 euro. Na koniec otrzymuje się świstek z należnością za rejestrację (około 30 euro), którą należy uiścić w kasie urzędu lub automacie.
  3. Następnie ze świstkiem z wydziału komunikacji, na którym znajdują się nowe numery rejestracyjne, należy się udać do pobliskiego sklepu z tablicami rejestracyjnymi. Koszt wyrobienia tablic rejestracyjnych to około 30-50 euro, przy czym im dalej od urzędu, tym z reguły taniej.
  4. Z nowymi tablicami rejestracyjnymi należy się udać z powrotem do wydziału komunikacji, aby umieścić na nich plakietki TÜV oraz AU. Oprócz tego urzędnik wyda pozostałe dokumenty. W zależności od urzędu może się zdarzyć, iż upoważnienie do pobrania z konta należności za podatek drogowy będzie trzeba wypełnić i podpisać na samym końcu.

Warto wiedzieć: wiele niemieckich urzędów oferuje rezerwację wybranych numerów rejestracyjnych przez internet. W tym wypadku należy wydrukowac odpowiednie zaświadczenie i zabrać je do rejestracji pojazdu.

 

Ubezpieczenie samochodu w Niemczech
Porównywarka niemieckich ubezpieczeń samochodowych
Ubezpieczenie auta w Niemczech najważniejsze fakty
ubezpieczenia dla Polaków

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.